Strach okolí je příčinou diskriminace mnohem častěji, než samotný handicap, kterým lidé s epilepsií trpí. V špercích se snažím, vyrovnat zážitkem ze života. Bojovat výrobkem k odstranění studu za diagnózu epilepsie, zároveň proti znevýhodňování a poukázat na lidi trpící epilepsií, které se snažím dostat informativně do podvědomí laické veřejnosti, šperk a komunikace.

Fear of the surroundings leads to more frequent discrimination than the handicap itself, which people diagnosed 

maria kobelova_epi (6).jpg

Fotograf: Ondrěj Veselý

Lukáš Oujeský

designboom-vector-logo.png
current-obsession.png